Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq
Xaçmaz KOB Evində sahibkarlara göstərilən xidmətlər


1. Bank 

2. Sığorta 

3. Lizinq 

4. Tərcümə 

5. Broker

Powered by Froala Editor


1. Məktubların, teleqramların, kiçik paketlərin, bağlamaların qəbulu və göndərilməsi 

2. Sürətli poçt xidmətləri (EMS) 

3. Telefon və mobil rabitə operatorları abunə və danışıq haqlarının yığımı 

4. İnternet xidməti haqlarının qəbulu 

5. DYP cərimələrinin qəbulu 

6. Vergi haqlarının qəbulu

 7. DSMF haqlarının qəbulu 8. Aqrolizinq xidmətinin qəbulu 

9. Daxili İşlər Nazirliyinin rüsumlarının qəbulu 

10. Sürətli pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi (daxili ) 

11. Bankların və bank olmayan kredit təşkilatların kredit haqlarının yığımı 

12. Kommunal xidmət haqlarının qəbulu 

13. Dövlət və Gömrük rüsumlarının qəbulu


Powered by Froala Editor


1. Texniki şərtin verilməsi (su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulma) 

2. İtirilmiş və ya zədələnmiş smart tipli kartların bərpası 

3. Borc haqqında məlumatın və borcun olmaması haqqında arayışın verilməsi 

4. Sayğacların istismarı ilə bağlı məlumatın verilməsi 

5. Mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclarla əvəz olunması ilə əlaqədar yeni smart kartların verilməsi 

6. Smart tipli sayğacın əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi və əvvəlki kartda qalan sərfiyyatın yeni karta köçürülməsi 

7. Yeni abonentlərə smart kartların verilməsi 

8. Qüsurlu ödənişin bərpa edilməsi 

9. Ödənişlər haqqında məlumatın verilməsi 

10. Su sayğaclarının quraşdırılması 

11. Su sayğacının işlək vəziyyətinin yoxlanılması (təmiri, dəyişdirilməsi və s.) üçün müraciətlərin qəbulu 

12. Borcun araşdırılması üzrə müraciətlərin qəbulu 

13. Yeni istehlakçının qeydiyyata alınması 

14. Abonent məlumatlarında dəyişiklik edilməsi

Powered by Froala Editor


1. Qeyri-əhali istehlakçısının ad dəyişdirilməsi 

2. Qeyri-əhali qrupuna aid abonentlərə üzləşmə aktlarının verilməsi 

3. Smart kartların bərpası və yenisinin verilməsi 

4. Abonentin geniş tarixçəsinin verilməsi 

5. Sayğacın zədələnməsinin araşdırılması üçün müraciətlərin qəbulu 

6. Qeyri-əhali abonentinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 

7. Smart karta ödənişin yüklənməsi 

8. Yük hesabatının hazırlanması (elektrik enerjisinin gücü və keyfiyyət göstəriciləri barədə sənəd) 

9. İstehlakçının balansında olan elektrik şəbəkələrinə və avadanlıqlarına texniki xidmətin göstərilməsi 

10. Çoxmənzilli yaşayış binalarında mənzillərinin qeydiyyata alınması 

11.Elektrik təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılma işləri 

12.Abonent kodunun PASSİV və ya AKTİV olunması üçün müraciətlərin qəbulu xidməti

Powered by Froala Editor


1. Texniki şərtin verilməsi 

2. Abonent məlumatlarında dəyişikliklərin edilməsi 

3. Smart tipli sayğaclarda istifadə edilməyən məbləğin yeni quraşdırılmış sayğacın smart kartına köçürülməsı 

4. Mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclar ilə əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi 

5. Yeni qazlaşma nəticəsində quraşdırılmış smart tipli sayğacın kartının verilməsi 

6. Smart tipli sayğacların əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi 

7. İtirilmiş və ya zədələnmiş smart kartın bərpası

8. Borc və ödəniş haqqında arayışların verilməsi 

9. Sayğacların istismarı ilə bağlı məlumatın verilməsi 

10. Qüsurlu ödənişin bərpa edilməsi 

11. Yeni qazlaşma haqqında məlumatın verilməsi 

12. Sayğac zədələnməsinin araşdırılması üçün müraciətlərin qəbulu 

13. Müqavilələrin bağlanması 

14. Abonent kodundan smart karta ödənişin köçürülməsi 

15. Koda düşmüş kartların bərpası 

16. Smart kartdan abonent koduna ödənişin köçürülməsi 

17. Zədələnmiş sayğacla bağlı ödənişin qəbulu 18. Qaz sərfiyyatına görə dəymiş ziyanın ödənilməsi

Powered by Froala Editor


1. Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair reyestrdən çıxarışın verilməsi 

2. Qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi 

3. Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına (təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac fitosanitar) sertifikatının verilməsi 

4. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı digər xidmətlərin göstərilməsi


Powered by Froala Editor

Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi və bu sahədə nəzarət Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyi, “İçərişəhər” Dövət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət TarixEtnoqrafiya qoruqlarının ərazisinə münasibətdə isə “Içəri-şəhər” Dövlət Tarıx -Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir

Powered by Froala Editor

1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Arı subsidiyası” xidmətinə dair reqlament 

2. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Barama subsidiyası” xidmətinə dair reqlament 

3. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Əkin subsidiyası” xidmətinə dair reqlament 

4. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Məhsul subsidiyası” xidmətinə dair reqlament

5. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Heyvan” xidmətinə dair reqlament 

6. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin “Toxum” xidmətinə dair reqlament

Powered by Froala Editor


1. "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemi üzrə:

 a) "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemi üzrə əlavə sənədlərin təqdim olunması; 

b) Texniki problemlərin aradan qaldırılmsaı; 

c) İxrac gömrük proseduru üçün plombların paylanması; 

d) "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən istifadə üçün müraciətlərin tərtibatı. 


2. Elektron bəyannamələrin doldurulması və təqdim olunması; 

3. CMR-lərin yazılması;

 4. CMR və yük-müşayiət sənədlərinin doldurulması; 

5. Qanunvericilik barədə məlumatlandırma işinin aparılması; 

6. Bankların reyestrə salınması barədə müraciət və sənədlərin qəbulu; 

7. Gömrük təmsilçiliyi barədə müraciət və sənədlərin qəbulu, gömrük təmsilçisinin qeydiyyata alınması; 

8. Əqli mülkiyyət predmeti olan malların qeydiyyata alınması;


Powered by Froala Editor

Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsi


Powered by Froala Editor


1. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın və texniki sənədlərin verilməsi üçün sənədlərin qəbulu 

2. Məhdudiyyət və yüklülük barədə arayışın (forma 1) verilməsi üçün sənədlərin qəbulu


Powered by Froala Editor


Lisenziyaların verilməsi:


1. Toksiki istehsalat tullantılarının: 

1.1. utilizasiyası 

1.2. zərərsizləşdirilməsi 

2. Özəl tibb fəaliyyəti 

3. Əczaçılıq fəaliyyəti:

3.1. dərman vasitələrinin istehsalı 

3.2. dərman vasitələrinin topdansatışı 

3.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı 

4. Prekursorların:

4.1. İstehsalı 

4.2. İdxalı 

4.3. İxracı

 4.4. Tranzit nəql edilməsi 

5. Təhsil fəaliyyəti:

5.1. dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri istisna olmaqla, məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

5.2. dövlət ümumi təhsil müəssisələri istisna olmaqla, ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla) 5.3. peşə təhsili müəssisələri 5.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri 5.5 ali təhsil müəssisələri 5.6. əlavə təhsil müəssisələri 5.7. dini orta ixtisas təhsili müəssisələri 5.8. ali dini təhsil müəssisələri 

6. Rabitə xidmətləri: 6.1. telefon (məftilli) 6.2. Radiotrank və simsiz telefon 6.3. İP-telefoniya (internet telefoniya) 6.4. ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili 6.5. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili 6.6. məlumatların ötürülməsi (data) 6.7. sürətli poçt xidməti 7. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması 8. Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması 9. Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin: 9.1. quraşdırılması 9.2. İstismarı 10. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması 11. Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti 12. Attraksionların istismarı 13. Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri 14. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi 15. Yanğından mühafizə fəaliyyəti: 15.1. müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması 15.2. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi 15.3. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri 15.4 yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası 16. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri 17. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri 18. Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi 19. Özəl baytarlıq xidməti fəaliyyəti 20. Baytarlıq preparatlarının: 20.1. İstehsalı 20.2. Satışı 21. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin: 21.1. İstehsalı 21.2. İdxalı 22. Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili 23. İstehsal üçün yabanı dərman bitkiləri xammalının tədarükü 24. Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi İnvestisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi AZPROMO-nun göstərdiyi xidmətlər: 1. Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi 2. Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak barədə dəstək tədbiri 3. “Made in Azerbaijan” brendinin xarici ölkələrdə təşviqi istiqamətində dəstək tədbirlərində iştirak üçün sənəd təqdim edən sahibkarların qəbulu Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun fəaliyyəti üzrə: “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”na uyğun olaraq sahibkarlıq subyektlərinə Fondun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmi, müvəkkil kredit təşkilatları və onların regional filialları haqqında məlumatların verilməsi, habelə zəruri olan hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların toplanması üzrə məsləhətlərin verilməsi, onlara metodiki materialların paylanılması

Powered by Froala Editor


1. Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı 

2. Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması 

3. Kommersiya hüquqi şəxslərinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi 

4. Kommersiya hüquqi şəxslərinin uçot fəaliyyətinin dayandırılması 

5. Kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətinin bərpası 

6. Kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətinin ləğvi 

7. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi 

8. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin fəaliyyətinin dayandırılması 

9. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin fəaliyyətinin bərpası 

10. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin ləğvi 

11. Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı məlumatlarının dəyişdirilməsi 

12. Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatı 

13. Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyatdan çıxarılması 

14. Bəyannamələrin , hesabatların, arayışların qəbulu 

15. “ASAN imza”nın verilməsi

Powered by Froala Editor